VÄSKY / Historia

Yleistietoa VÄSKY:stä

Västmanlandin Suomalainen Kulttuuriyhdistys, VÄSKY, perustettiin vuonna 2000 ja se on valtakunnan teatterin (Riksteatern) jäsen. Yhdistyksen toimialueena on Västmanlandin lääni. Yhdistys järjestää suomenkielisiä teatteri-musiikki- ja elokuvaesityksiä sekä kirjailijavierailuja. Kohderyhmänä ovat sekä lapset, nuoret että aikuiset. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa kannattaa toimintaamme. Johtokunta toimii aatteelliselta pohjalta. Ohjelmat tuotetaan hyvin pitkälle Suomesta.

Näin kaikki alkoi…

Suomalainen sielu palaa teatterille – omakieliselle teatterille.

Västmanlandiin saatiin ainoat suomenkieliset ammattiteatteriesitykset

ruotsinkielisen riksteaternkonsulentin, Kerstin Engströmin, ansiosta.

Hänen apunaan toimi työvaliokunta: Terttu Perttunen, joka oli herättänyt

ruotsinkieliset teatterijärjestäjät ymmärtämään omakielisen teatterin merkityksen ja Marketta Forslund, joka radiotyönsä kautta saattoi levittää tietoa esityksistä.

Koska työvaliokunta oli epävirallinen elin siltä puuttuivat taloudelliset mahdollisuudet esitysten järjestämiseen. Tässä tuli avuksi erityisesti Köpingin Riksteaterförening, joka otti taloudellisen vastuun.

Koska Ruotsissa ei silloinkaan tuotettu suomenkielistä teatteria, jouduttiin tilaukset tekemään Suomesta. Riksteaternin kolmivuotinen

Finska Riks -projekti helpotti kuitenkin lasten ja nuorten esitysten tilaamista.

Kerstin Engström jäi eläkkeelle ja näki suomenkielisten esitysten olevan uhattuina virallisen järjestäjän puuttuessa. Siksi hän ehdotti suomenkielisen riksteateryhdistyksen perustamista lääniin.

Perustava kokous pidettiin 21. syyskuuta 2000 Västeråsissa. Mukana olivat Kerstin Engström, Terttu Pertttunen, Marketta Forslund, Veli Perttunen, Eine Ranta ja Tuula Sirjonen.

Tämä väliaikainen johtokunta hyväksyi yhdistyksen säännöt ja anoi Riksteaternin jäsenyyttä Västmanlandin Suomenkielinen Kulttuuriyhdistys VÄSKYlle.

Nimen lyhennykseen VÄSKY päädyttiin Terttu Perttusen  ehdotuksesta;

väskyhän on kulttuuria ylläpitävien kypsien naisten tarvekalu.

Jäsenyys saatiin 15. tammikuuta 2001.

Så började det…

Den finska själen brinner för teater – teater på modersmålet.

De få finskspråkiga teaterföreställningar som gästade Västmanland på 1990 – talet kom hit tack vare riksteaterkonsulent Kerstin Engström. Till sin hjälp hade hon ett arbetsutskott: Terttu Perttunen som hade fått de svenska teaterarrangörerna att förstå betydelsen av teater på modersmålet, och Marketta Forslund som genom sitt arbete på radion kunde sprida information om föreställningarna.

Arbetsutskottet var inte officiellt, vilket gjorde att det saknade ekonomiska möjligheter att arrangera föreställningar. Här spelade Köpings Teaterförening en viktig roll genom att ta det ekonomiska ansvaret.

Eftersom man inte producerade finskspråkig teater i Sverige på den tiden var man tvungen att beställa från Finland. Riksteaterns treåriga projekt ”Finska Riks” underlättade dock beställningarna av barn- och ungdomsteater.

När Kerstin Engström gick i pension var hon orolig att de finska föreställningarna var hotade utan en officiell arrangör. Därför föreslog hon att man skulle grunda en finskspråkig riksteaterförening i länet.

Det konstituerande mötet hölls i Västerås den 21 september 2000. Närvarande var Kerstin Engström, Terttu Perttunen, Marketta Forslund, Veli Perttunen, Eine Ranta och Tuula Sirjonen. Denna tillfälliga styrelse antog föreningens stadgar och ansökte om medlemskap i Riksteatern.

Förkortningen av föreningens namn, VÄSKY, antogs efter förslag från Terttu Perttunen – en väsky (handväska) är ju ett måste för alla mogna kulturtanter.

VÄSKY beviljades medlemskap  i Riksteatern den 15 januari 2001.